Thế hệ Tiếp theo của MT4 đã sẵn sàng

Với nhiều tính năng cho nhà giao dịch chuyên nghiệp, nền tảng giao dịch tốt nhất thế giới giờ đây thậm chí còn tốt hơn

  • Các công cụ quản lý tiên tiến
  • Đặt lệnh được nâng cao
  • Giao dịch cảm tính

Ánh sáng cảm nhận. Đầy đủ các tính năng.

Chỉ báo Cảm tính

Chỉ báo Cảm tính

Có được sự hiểu biết sâu sắc về xu hướng thị trường trực tiếp bằng cách xem những người khác giao dịch như thế nào

Xem video

Phần mềm giao dịch Tương quan

Phần mềm giao dịch Tương quan

Phát hiện cơ hội mới và cắt giảm lỗi quản lý tiền

Xem video

Trình quản lý thông báo

Trình quản lý thông báo

Trình quản lý thông báo động mạnh mẽ giúp bạn không phải sử dụng màn hình và thay đổi cách bạn giao dịch

Xem video

Lịch sự kiện Kinh tế

Lịch sự kiện Kinh tế

Đính kèm thông báo về các sự kiện lớn để bạn sẵn sàng cập nhật hành động của thị trường

Xem video

Cửa sổ phần mềm đầu cuối mới

Cửa sổ phần mềm đầu cuối mới

Các tính năng sau giao dịch, bao gồm quản lý OCO, thông báo, mẫu và chức năng nhóm

Xem video

Cẩm nang giao dịch tự động

Cẩm nang giao dịch tự động

Nhận được phân tích và báo cáo tốt hơn thông qua việc ghi lại hoạt động giao dịch tự động

Xem video