Ngày Nghĩ Lễ Hoán Đổi Sắp Tới

LỊCH NGHĨ LỄ NGOẠI HỐI

Martin Luther King Day 20/1, Australia Day 27/1 and Chinese New Year 24-28/1

Date

CCY symbol Exchange Place Holidays 
24-Dec-19 JPY Tokyo Emperor's Birthday OBS
25-Dec-19 All All Christmas Day
26-Dec-19 AUD Sydney Boxing Day
26-Dec-19 GBP London Boxing Day
26-Dec-19 HKD Hong Kong Christmas Holiday

 

 

Xin lưu ý:Ngày xuất bản ở trên là chính xác tại thời điểm xuất bản và có thể bị cập nhật và thay đổi mà không cần thông báo trước.