Axi Team

Các chuyên viên phân tích thị trường và chuyên gia trong ngành

Đội ngũ Axi tập hợp những nhân tài với hàng chục năm kinh nghiệm trong ngành tài chính và kiến thức về gần như mọi khía cạnh của hoạt động giao dịch. Blog của đội ngũ Axi không chỉ bao gồm bài viết đều đặn hàng ngày của các cộng tác viên phân tích thị thường, mà còn là nơi chia sẻ góc nhìn và ý tưởng trên phương diện rộng hơn. Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy bài viết về mọi chủ đề, từ kiến thức ngoại hối và gợi ý hữu ích dành cho nhà giao dịch mới, đến tin tức cập nhật về sản phẩm và thông báo quan trọng về thị trường.